Verplicht energie prestatielabel per 1 januari 2015

Bij verkoop of ingebruikname bij verhuur is vanaf 1 januari 2015 degene die de ruimte ter beschikking stelt; de eigenaar/verkoper, eigenaar/verhuurder of een onderverhuurder verplicht om een energielabel te verstrekken aan de nieuwe gebruiker of eigenaar.

Dit geldt ook als een huur- of koopcontract werd afgesloten voor 1 januari 2015 maar de aflevering op of na 1 januari 2015 plaatsvindt. Ook als er contractueel is afgesproken dat er geen label wordt geleverd, zal het moeten omdat een dergelijke bepaling nietig zal zijn. De eigenaar/verkoper, eigenaar/verhuurder of een onderverhuurder riskeert een boete van € 20.250,-!

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch) overheidsgebouwen horecagebouwen kantoorgebouwen (zoals banken) bedrijfsverzamelgebouwen bijeenkomst gebouwen (zoals schouwburgen) onderwijsgebouwen sportgebouwen winkels (zoals supermarkten

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen) gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuren en garages) tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen) gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en andere religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën) alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m² woonboten monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening)

Wat als ik geen energielabel heb?

Per 1 januari 2015 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport toezien op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de inspectie zal gaan toezien of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Voor woningen kan deze boete oplopen tot € 405,-. Van bijvoorbeeld een kantoor riskeert men een boete die kan oplopen tot €20.250,-.